DISARM a dezinformacja: jak pomaga identyfikować i walczyć z nią?

 

Czym jest DISARM Framework?

DISARM Framework to open-source’owy framework mający na celu walkę z dezinformacją poprzez udostępnianie danych i analiz oraz koordynowanie efektywnych działań. Pomaga w tworzeniu wspólnego języka opisu działań i wzorców dezinformacyjnych. Został on opracowany na bazie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie (doświadczenia zebrane w platformie Mitre Attack).

Podstawowe komponenty DISARM Framework:

 • DISARM Red: służy do opisywania zachowań twórców incydentów dezinformacyjnych.
 • DISARM Blue: służy do opisywania potencjalnych zachowań odpowiedzi na dezinformację.

Dodatkowo

 • DISARM Data: repozytorium zawierające dane o dezinformacji zebrane z różnych źródeł.
 • DISARM Tools: zbiór narzędzi do analizy i wizualizacji danych o dezinformacji.
Matryca Disarm Framework (fragment). Źródło:

 

Zalety DISARM Framework:

 • Ułatwia udostępnianie danych i analiz:

DISARM Framework zapewnia platformę do udostępniania danych i analiz dotyczących dezinformacji z różnych źródeł. Ułatwia to badaczom i ekspertom współpracę i wymianę informacji.

 • Promuje koordynację działań:

DISARM Framework ułatwia koordynację działań zwalczających dezinformację na dużą skalę i w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bardziej efektywne zwalczanie dezinformacji. Jest wykorzystywana w dyplomacji UE, pracy wielu organizacji fact-checkingowych.

W Polsce NASK wskazuje na korzyści płynącego z tego modelu: „Analiza wzorców zachowań to skuteczna walka z dezinformacją. Przeniesiemy punkt ciężkości – z analizy treści na wzorce zachowań”. Dotyczy to punktu 4 i 11. 

 • Wspiera badania i analizy:

DISARM Framework zapewnia narzędzia do analizy i wizualizacji danych o dezinformacji. Ułatwia to badaczom zrozumienie trendów i wzorców w dezinformacji.

Zastosowania DISARM Framework:

 • Badania dezinformacji:

DISARM Framework można wykorzystać do badania różnych aspektów dezinformacji, takich jak jej źródła, metody rozprzestrzeniania się i wpływ na społeczeństwo.

 • Opracowywanie strategii zwalczania dezinformacji:

DISARM Framework można wykorzystać do opracowywania strategii zwalczania dezinformacji, które są dostosowane do konkretnych kontekstów i zagrożeń. Można go traktować jako nowa warstwa monitorowania informacji i proaktywnej polityki public relations.

 • Monitorowanie kampanii dezinformacyjnych:

DISARM Framework można wykorzystać do monitorowania kampanii dezinformacyjnych w czasie rzeczywistym i śledzenia ich wpływu.

DISARM Framework to cenne narzędzie dla badaczy, ekspertów i organizacji zajmujących się walką z dezinformacją. Framework ułatwia udostępnianie danych i analiz, promowanie koordynacji działań i wspieranie badań i analiz.

 

Dodatkowe informacje:

 

Sprawdź także:

 • MITRE ATT&CK® to globalnie dostępna baza wiedzy o taktykach i technikach przeciwników oparta na rzeczywistych obserwacjach. Baza wiedzy ATT&CK jest wykorzystywana jako podstawa do opracowywania konkretnych modeli zagrożeń i metodologii w sektorze prywatnym, rządowym oraz w społeczności produktów i usług cyberbezpieczeństwa, https://attack.mitre.org

 

 

Uwaga:

 

Aktualnie opracowujemy warsztat dla firm i biznesu wskazujący na możliwe zastosowania w ochronie reputacji i zarządzaniu kryzysowym. Zapraszamy do współpracy. Tel. 603-120-000

 

Czytaj także:

Cyberatak i komunikacja

facebook-icon