Definicje public relations

Przedstawiam wybrane definicje PR. Dodatkowo, poniżej prezentuję krótkie wprowadzenie z mojej książki „Po co jest PR?”

Jeżeli chcesz, to dopisz w komentarzu twoją ulubioną definicję.

 

DEFINICJE PUBLIC RELATIONS

 

PR to zarządzanie informacją w celu budowy przewagi konkurencyjnej.

Jarosław Kończyk, Paweł Bylicki, Marka Korporacyjna (2018)

 

„Public relations jest próbą publicznego wsparcia dla działania, sprawy, ruchu lub instytucji poprzez informację, perswazję i dostosowanie się”

Edward Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, (1923)

 

W swej istocie public relations dotyczy społeczności – społeczności wyborców, nabywców, sąsiadów, liderów myśli i potencjalnych partnerów. PR to sztuka i nauka docierania do tych grup i wpływania na nie w sposób jak najbardziej efektywny i przystępny. Narzędzia pracy w tym zakresie stale się rozwijają.

„At its core, public relations is about communities—communities of voters, buyers, neighbors, thought leaders, and potential partners. PR is the art and science of reaching and influencing those groups as efficiently and affordably as possible. The tools of the trade are constantly evolving.”

Robert L. Dilenschneider, The Public Relations Handbook (2022)

 

Specjalista PR:

  • Kieruje działaniami klienta i nadzoruje je, kiedy rzutują na życie codzienne społeczeństwa
  • Tłumaczy klienta społeczeństwu
  • Tłumaczy społeczeństwo klientowi
  • Udziela rad w każdej sytuacji, gdy klient występuje publicznie zarówno osobiście, jak i jako idea
  • Porady dotyczą także wykorzystywania środków przekazu

Edward T. Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, (1923)

 

PR to tłumaczenie świata i procesów zachodzących w firmie. To pomoc w przedstawieniu siebie czy biznesu językiem zrozumiałym dla grup, które nas interesują.

Adam Burak, członek zarządu ds. komunikacji i marketingu w PKN Orlen. Za pb.pl

 

Public relations is the business of creating public opinion for private advantage. Using the media to achieve a client’s marketing objective.

Public Relations for Dummies, second edition, (2006)

 

PR to skoordynowane działania zmierzające do zapewnienia organizacji zaufania i wsparcia ze strony różnych grup w jej otoczeniu. PR ma zapewnić zamknięcie (a przynajmniej) zmniejszenie luki między tym, jak organizacja jest postrzegana przez swoje otoczenie, a tym jak chciałaby być postrzegana.

Andrzej Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, (2014)

 

 

  • Kiedy chłopak spotyka dziewczynę i robi na niej wielkie wrażenie podkreślając to, jaki on jest wspaniały – to jest REKLAMA.
  • Jeśli zamiast tego mówi jej, że ona cudownie wygląda i jak bardzo troszczy się o nią – to jest PROMOCJA.
  • Jeżeli to ona szuka tego chłopaka, bo słyszała od innych, jakim jest fantastyczny – to jest PR.

Brian Salter, PR in a week: A Public Relations Masterclass In Seven Simple Steps, (2016)

 

Public relations to planowe i długofalowe zarządzanie komunikowaniem organizacji z jej otoczeniem, realizowane z poszanowaniem norm etycznych i innych norm społecznych. PR służy budowie i utrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji z tym otoczeniem, uwzględniając nie tylko cele organizacji, opinie i interesy różnorodnych części tego otoczenia, ale także dobro wspólne.

Jacek Barlik, Ewa Hope, Jerzy Olędzki, Krystyna Wojcik, (2020). STANDARDY PROFESJONALNEGO PUBLIC RELATIONS

Link >>>

 

Public relations, byname PR, aspect of communications involving the relations between an entity subject to or seeking public attention and the various publics that are or may be interested in it. The entity seeking attention may be a business corporation, an individual politician, a performer or author, a government or government agency, a charitable organization, a religious body, or almost any other person or organization.

Encyklopedia Britannica

 

Profesjonalista PR

Specjalista public relations z wykształceniem dziedzinowym, kierunkową wiedzą i umiejętnościami. Działa zgodnie ze standardami etyki PR, wykonuje zadania menedżerskie i strategiczne, rzadziej techniczne. /

Broom, G.M., Cutlip, S.M., Center, A.H.  Effective Public Relations (2009)

Opracował Łukasz Przybysz

 

 

Public relations jest w Polsce branżą dość młodą. Pierwsze firmy oferujące usługi pod szyldem PR powstały w naszym kraju na początku lat 90.
Problemy definicyjne public relations biorą się głównie z szerokiego wachlarza działań, jakie mieszczą się w tym pojęciu. Są one często nieprecyzyjnie zdefiniowane. Należy podkreślić, że wraz z rozwojem technologii i mediów, spektrum świadczonych usług stale się poszerza.

Jest wiele definicji public relations. PR definiowany jest przez praktyków i teoretyków z Polski i zagranicy. Najstarsze definicje public relations datowane są na lata 20. XX wieku. Definicja PR Ludwiga Bernays’a z 1923 roku brzmi: “PR to dostarczanie (społeczeństwu) informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, zbliżenie postaw klientów do nastawienia instytucji”.
Nowsze definicje PR uwzględniają, oprócz informacyjnego, także aspekt analityczno-konsultacyjny działań konsultantów public relations. Za najlepszą współcześnie uznawana jest definicja autorstwa Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations. Public relations wedle tej definicji rozumiane jest jako “funkcja zarządzania obejmująca następujące zadania: – wnioskowanie (przewidywanie), analiza i interpretacja opinii publicznej, nastawienia i problemów, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na działalność i plany organizacji, – doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli (poziomów) organizacji w sprawach zasad działania i komunikowania przy uwzględnieniu wszystkich publicznych aspektów oraz społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności własnej organizacji”.
W Polsce PR przez część społeczeństwa utożsamiany jest niestety z manipulacją i kłamstwem – nad czym należy głęboko ubolewać.

Portal publicrelations.pl

 

Fragment książki: Łukasz Zając, Po co jest PR? (2018)

Istotą pracy public relations, czyli sztuki utrzymywania korzystnych relacji pomiędzy organizacją a otoczeniem – jest profesjonalne komunikowanie. To budowanie zainteresowania i zaufania do organizacji. To opowiadanie historii, które mają zapadać w pamięć odbiorców i wpływać na ich oceny oraz podejmowane decyzje.

Systematyczne wdrażanie public relations w życie powoduje, że komunikowanie staje się działaniem. Daje impuls do wprowadzania istotnych zmian i tworzenia wartości dodanej w organizacji, np. efektywnej komunikacji, wzrostu zaufania, transparentności, szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Zadaniem praktyków public relations jest pomoc w skutecznej komunikacji osób (zazwyczaj publicznych), organizacji biznesowych, politycznych, społecznych. W XX wieku głównie w Stanach Zjednoczonych i Anglii stworzono sektor public relations, początkowo stanowiący pomoc dla wojska i polityków. Od tego momentu PR może być mylony z propagandą. A różnica jest zasadnicza: w propagandzie wykorzystuje się nieetyczne metody, kłamstwo, wprowadza w błąd odbiorcę, nie szanuje go i stosuje przemoc (represje fizyczne i symboliczne) jako narzędzie przekonywania. Współczesną odmianą zjawisk propagandowych jest np. fake news, czyli spreparowana informacja, rozpowszechniana w mediach społecznościowych w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd.

 

Zobacz także:

10 mądrych definicji public relations, Feliszak PR

Słownik kluczowych pojęć w public relations i we współpracy reklamowej

Foto:

Kawa zdjęcie utworzone przez pch.vector – pl.freepik.com

 

 

Łukasz Zając – człowiek branży public relations. Socjolog i ekspert PR.

Specjalizuje się w kilku obszarach komunikacji. Świetnie czuje digital PR, produkcję wideo i media relations. Interesuje go energetyka, branża spożywcza i rolnictwo, tworzenie nowych produktów (NPD), zarządzanie przez design (service design) oraz rozwój organizacji społecznych.

 

Sprawdź również Artykuły powiązane
6 minut

Jak zbudować biuro public relations w firmie?

Biuro public relations w średniej wielkości firmie   Zbudowanie biura public relations (PR) w średniej wielkości firmie, która zatrudnia 200 pracowników i sprzedaje usługi B2B dla biznesu i przemysłu, wymaga strategicznego podejścia i odpowiedniego planowania. W tym artykule przedstawiamy kroki, które menadżerowie mogą podjąć, aby efektywnie stworzyć i zarządzać działem PR w swojej firmie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
facebook-icon