Definicje public relations

Przedstawiam wybrane definicje PR. Dodatkowo, poniżej prezentuję krótkie wprowadzenie z mojej książki „Po co jest PR?”

Jeżeli chcesz, to dopisz w komentarzu twoją ulubioną definicję.

 

DEFINICJE PUBLIC RELATIONS

 

PR to zarządzanie informacją w celu budowy przewagi konkurencyjnej.

Marka Korporacyjna, Jarosław Kończyk, Paweł Bylicki, (2018)

 

Specjalista PR:

  • KIERUJE DZIAŁANIAMI KLIENTA I NADZORUJE JE, KIEDY RZUTUJĄ NA ŻYCIE CODZIENNE SPOŁECZEŃSTWA
  • TŁUMACZY KLIENTA SPOŁECZEŃSTWU
  • TŁUMACZY SPOŁECZEŃSTWO KLIENTOWI
  • UDZIELA RAD W KAŻDEJ SYTUACJI, GDY KLIENT WYSTĘPUJE PUBLICZNIE ZARÓWNO OSOBIŚCIE, JAK I JAKO IDEA
  • PORADY DOTYCZĄ TAKŻE WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW PRZEKAZU

Edward T. Bernays, KRYSTALIZACJA OPINII PUBLICZNEJ, (1923)

 

PR to tłumaczenie świata i procesów zachodzących w firmie. To pomoc w przedstawieniu siebie czy biznesu językiem zrozumiałym dla grup, które nas interesują.

Adam Burak, członek zarządu ds. komunikacji i marketingu w PKN Orlen. Za pb.pl

 

Public relations is the business of creating public opinion for private advantage. Using the media to achieve a client’s marketing objective.

Public Relations for Dummies, second edition, (2006)

 

PR to skoordynowane działania zmierzające do zapewnienia organizacji zaufania i wsparcia ze strony różnych grup w jej otoczeniu. PR ma zapewnić zamknięcie (a przynajmniej) zmniejszenie luki między tym, jak organizacja jest postrzegana przez swoje otoczenie, a tym jak chciałaby być postrzegana.

Andrzej Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek-Jurczak, ZASADY ZARZĄDZANIA, (2014)

 

 

  • Kiedy chłopak spotyka dziewczynę i robi na niej wielkie wrażenie podkreślając to, jaki on jest wspaniały – to jest REKLAMA.
  • Jeśli zamiast tego mówi jej, że ona cudownie wygląda i jak bardzo troszczy się o nią – to jest PROMOCJA.
  • Jeżeli to ona szuka tego chłopaka, bo słyszała od innych, jakim jest fantastyczny – to jest PR.

Brian Salter, PR IN A WEEK: A Public Relations Masterclass In Seven Simple Steps, (2016)

 

 

Public relations to planowe i długofalowe zarządzanie komunikowaniem organizacji z jej otoczeniem, realizowane z poszanowaniem norm etycznych i innych norm społecznych. PR służy budowie i utrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji z tym otoczeniem, uwzględniając nie tylko cele organizacji, opinie i interesy różnorodnych części tego otoczenia, ale także dobro wspólne.

Jacek Barlik, Ewa Hope, Jerzy Olędzki, Krystyna Wojcik, (2020). STANDARDY PROFESJONALNEGO PUBLIC RELATIONS

Link >>>

 

Profesjonalista PR

Specjalista public relations z wykształceniem dziedzinowym, kierunkową wiedzą i umiejętnościami. Działa zgodnie ze standardami etyki PR, wykonuje zadania menedżerskie i strategiczne, rzadziej techniczne. /

Źródło: Broom, G.M., Cutlip, S.M., Center, A.H. (2009). Effective Public Relations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Opracował Łukasz Przybysz

 

 

Public relations jest w Polsce branżą dość młodą. Pierwsze firmy oferujące usługi pod szyldem PR powstały w naszym kraju na początku lat 90.
Problemy definicyjne public relations biorą się głównie z szerokiego wachlarza działań, jakie mieszczą się w tym pojęciu. Są one często nieprecyzyjnie zdefiniowane. Należy podkreślić, że wraz z rozwojem technologii i mediów, spektrum świadczonych usług stale się poszerza.

Jest wiele definicji public relations. PR definiowany jest przez praktyków i teoretyków z Polski i zagranicy. Najstarsze definicje public relations datowane są na lata 20. XX wieku. Definicja PR Ludwiga Bernays’a z 1923 roku brzmi: “PR to dostarczanie (społeczeństwu) informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, zbliżenie postaw klientów do nastawienia instytucji”.
Nowsze definicje PR uwzględniają, oprócz informacyjnego, także aspekt analityczno-konsultacyjny działań konsultantów public relations. Za najlepszą współcześnie uznawana jest definicja autorstwa Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations. Public relations wedle tej definicji rozumiane jest jako “funkcja zarządzania obejmująca następujące zadania: – wnioskowanie (przewidywanie), analiza i interpretacja opinii publicznej, nastawienia i problemów, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na działalność i plany organizacji, – doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli (poziomów) organizacji w sprawach zasad działania i komunikowania przy uwzględnieniu wszystkich publicznych aspektów oraz społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności własnej organizacji”.
W Polsce PR przez część społeczeństwa utożsamiany jest niestety z manipulacją i kłamstwem – nad czym należy głęboko ubolewać.

Portal publicrelations.pl

 

Fragment książki: Łukasz Zając, 2018: Po co jest PR?

Istotą pracy public relations, czyli sztuki utrzymywania korzystnych relacji pomiędzy organizacją a otoczeniem – jest profesjonalne komunikowanie. To budowanie zainteresowania i zaufania do organizacji. To opowiadanie historii, które mają zapadać w pamięć odbiorców i wpływać na ich oceny oraz podejmowane decyzje.

Systematyczne wdrażanie public relations w życie powoduje, że komunikowanie staje się działaniem. Daje impuls do wprowadzania istotnych zmian i tworzenia wartości dodanej w organizacji, np. efektywnej komunikacji, wzrostu zaufania, transparentności, szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Zadaniem praktyków public relations jest pomoc w skutecznej komunikacji osób (zazwyczaj publicznych), organizacji biznesowych, politycznych, społecznych. W XX wieku głównie w Stanach Zjednoczonych i Anglii stworzono sektor public relations, początkowo stanowiący pomoc dla wojska i polityków. Od tego momentu PR może być mylony z propagandą. A różnica jest zasadnicza: w propagandzie wykorzystuje się nieetyczne metody, kłamstwo, wprowadza w błąd odbiorcę, nie szanuje go i stosuje przemoc (represje fizyczne i symboliczne) jako narzędzie przekonywania. Współczesną odmianą zjawisk propagandowych jest np. fake news, czyli spreparowana informacja, rozpowszechniana w mediach społecznościowych w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd.

 

Zobacz także:

10 mądrych definicji public relations, Feliszak PR

Słownik kluczowych pojęć w public relations i we współpracy reklamowej

Foto:

Kawa zdjęcie utworzone przez pch.vector – pl.freepik.com

 

 

Łukasz Zając – od 2008 roku związany z public relations. Pochodzi z Gliwic, pracuje w Warszawie. Socjolog i ekspert PR.

Specjalizuje się w kilku obszarach komunikacji. Świetnie czuje digital PR, produkcję wideo i media relations. Interesuje go branża spożywcza i rolnictwo, tworzenie nowych produktów (NPD), zarządzanie przez design (service design) oraz rozwój organizacji społecznych. Największe osiągnięcia zawodowe to obsługa kilkunastu firm, zapłacone faktury i wracający klienci.

W 2018 r. wydał poradnik „Po co jest PR?”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz TREND HOUSE. Lubi ludzi, proste sporty (bieganie, rower) oraz docenia uczciwość i szerokie horyzonty. Uwielbia nowe playlisty na Spotify, przesiadywanie w oryginalnych kawiarniach
i rozmowy z mądrymi ludźmi. Sprawdzony partner w PR (zobacz rekomendacje).

Kontakt: lukasz@agencjazajac.pl

Sprawdź również Artykuły powiązane
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
facebook-icon