Ekspert ESG

Ekspert ds. ESG

Skrót. ESG jest esencją potrzeb organizacji biznesowych w czasie aktualnych zmian. To wymagania otoczenia (interesariuszy) wobec firmy w zakresie: ochrony środowiska, czynników społecznych oraz polityki korporacyjnej (ładu). Te trzy czynniki w dużej mierze kształtują obraz liczących się firm.

W Polsce egzamin ze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zdało sporo wiele firm, ale w mojej ocenie, i tak jest to dalej powierzchowne patrzenie na tę materię. W przypadku ESG (ang. Environmental, Social and Governance) może być podobnie. Choć mówimy tu również o regulacjach nakładanych m.in. przez instytucje finansowe i rządowe na biznes, to może bardziej mobilizować samych liderów firm. Widać już wiele nowych grup, komitetów i specjalnych stanowisk w liczących się firmach. Ten trend będzie wzrastał, bo inwestorzy traktują ESG jako element ograniczania ryzyka organizacji np. w zakresie oczekiwań konsumenckich, informacyjnych, społecznych czy nagłych dysrupcji (Covid, wojna, mix energetyczny).

 

Profil eksperta ESG

 • To lider grupy, nie jednoosobowe stanowisko
 • Posiada zdolności szerokiego spojrzenia na świat i biznes
 • Łączy humanistyczne spojrzenie, z ściśle mierzalnymi wskaźnikami zmian i transformacji
 • Kierunki studiów istotne dla ESG to: socjologia, psychologia społeczna, historia, prawo oraz takie dyscypliny jak myślenie projektowe (design), data mining, analityka, głęboki research
 • Zna decydentów w biznesie, administracji i mediach. Jest dobry w stosunkach międzyludzkich
 • Potrafi tworzyć, czytać i analizować najważniejsze wskaźniki dla biznesu i społeczeństwa
 • Osoba monitorująca najważniejsze trendy cywilizacyjne i makroekonomiczne np. cykle gospodarcze, transformacje technologii, role big-tech, zmiany socjologiczne, nowe projekty UE np. Zielony Ład, wpływ wojen na globalny handel, oczekiwania pokolenia Z etc.
 • Pisze prostym językiem; unika „korpomowy”
 • Potrafi syntetycznie podsumować treści, trendy i wyzwania
 • Potrafi zmobilizować zespół do zebrania danych, aktualizacji
 • Potrafi prowadzić działania public affairs – na styku: biznes, rynek, społeczeństwo
 • Bardzo dobrze rozumie społeczeństwo, potrafi tłumaczyć firmę społeczeństwu i społeczeństwo osobom decyzyjnym w firmie
 • Nie patrzy silosowo na procesy w firmie: „ ja jestem od marketingu, on od finansów, a ona o RODO”. Te czasy minęły, procesy buduje się odpowiedzialnie, horyzontalnie i zespołowo.

 

 

 

Łukasz Zając, socjolog, znawca komunikacji i praktyk ESG.

Posiada doświadczenie w ochronie środowiska, rynku spożywczym oraz regulacjach i komunikacji (public affairs). Pracował w średnich organizacjach o dużym tempie przemian, w administracji rządowej oraz jako konsultant prowadzący agencję doradztwa komunikacyjnego. Autor książki „Po co jest PR?”

Uczestniczył jako PR manager przy kilku akwizycjach firm (M&A) o wartości ok. 1 mld zł. Posiada szerokie kontakty w biznesie, mediach i organizacjach społecznych.

Sprawdź również Artykuły powiązane
6 minut

Szkolenie medialne i public relations: Klucz do skutecznej komunikacji

Szkolenie medialne i public relations – korzyści W dynamicznie zmieniającym się świecie mediów i komunikacji, umiejętność skutecznego porozumiewania się z otoczeniem jest nieodzowna. Szkolenia medialne i public relations (PR) stają się coraz bardziej popularne, pomagając profesjonalistom w doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym są szkolenia medialne, jakie korzyści mogą przynieść i dlaczego warto zainwestować w rozwój kompetencji PR. Czym jest szkolenie […]

facebook-icon