Łukasz Zając – kim jest i jak pracuje?

moje_CREDO.

 

Jako PR-owiec, informuję świat o sensownych rzeczach.

Jako socjolog, obserwuję ludzi w dużych grupach – jako pracowników, mieszkańców, wyznawców  i miłośników różnych spraw. Następnie łącze zastane fakty i obserwacje. Tworzę insighty.

Znam się na ludziach. Lubię ludzi. W każdej pracy to ludzie są najważniejszym składnikiem. To jak się dopasujemy, sprawia, że cała kompozycja jest spójna.

Zazwyczaj lubię projektować przyszłość, bo tak szybko nadchodzi, że staje się „dziś”.

Jako socjolog i ekspert od PR wypromowałem dziesiątki małych organizacji i firm. Jestem z tego dumny, bo jak mawia mój przyjaciel, nie sztuką jest pracować dla dużych marek, ale stworzyć opowieść o tych nieznanych.

Zrealizowałem także zadania publiczne – prowadząc dwudziestoosobowe Biuro Komunikacji w resorcie gospodarczym. Dzięki temu rozumiem wymagania public affairs, czyli rzecznictwa interesów na styku: biznes/społeczeństwo/administracja.

Pracuję nowoczesną metodyką: design thinking + design doing. Przepracowałem ponad 10 tyś. godzin w PR i marketingu.

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia wyższe: Socjologia, Akademia Górniczo-Hutnicza 

Studia podyplomowe: Total Design Management ,Warsaw University of Technology Business School

Kurs: uczestnik Kursu Kreatywnego Pisania w Polskiej Akademii Nauk

Kurs: International Public Affairs Academy

Kurs: Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Od czasu do czasu wykładam również public relations dla studentów z Krakowa (2 uczelnie)

 

W skrócie o mnie:

MOJA KSIĄŻKA

PRACOWAŁEM DLA

www.superdrob.pl / www.gowork.pl / www.gov.pl/web/rozwoj-technologiaapsolano.com / www.iptg.pl / www.orszak.org

 

MOJE OPINIE O PUBLIC RELATIONS

Podcast Brand Book

Podcast Siódma/9

Wywiad: jak wygląda praca eksperta PR?

WYBRANE ARTYKUŁY

O roli nowoczesnej komunikacji w branży mięsnej

Politycy w Linkedin

MOJA PLAYLISTA W SPOTIFY

MOJE ULUBIONE WINA I POTRAWY

Chianti + Lazania

Pad Thai + Napój mango

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Trend House Warsaw

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Przyjaciel Muzeum Narodowego

KTO MI DAŁ REKOMENDACJE

Rekomendacje

 

 

_about me and my job

I don’t like to talk about myself, I prefer to talk about others. That’s why I work as a communication expert. 

I can tell the story of people and companies.

As a PR person, I inform the world about meaningful things.

As a sociologist, I observe people in large groups – as workers, residents, followers and lovers of different things.

I know people. I like people. In any work, people are the most important component. It’s how we fit together to make the composition coherent.

I usually like to design the future because it’s coming so fast that it becomes today. As a sociologist and PR expert, I have promoted dozens of small organisations and companies. I’m proud of this because, as a friend of mine says, it’s not an art to work for big brands, but to create a story about the unknown ones.

I have also done public affairs – running the 20-person Communications Office at the Ministry of Economic Affairs. Thanks to this, I understand the requirements of public affairs, i.e. advocacy at the meeting point: business/society/administration.

I work with a modern methodology: design thinking + design doing. I have worked more than 10,000 hours in PR and marketing. I have read over 300 books and 1000 articles in this field. I have issued more than 300 invoices for public relations.

In my work, I rely on collaboration with the organisation’s (client) team and my co-workers. It is a group of high-level experts who broadcast on common waves. That’s why our projects are coherent and good.

facebook-icon