Komunikacja i cyberzagrożenia dla firm. Artykuł odpowie na pytania:

 • Jak chronić reputację firmy w przypadku cyberataku
 • Komunikacja – jaką rolę ma public relations w kryzysie spowodowanym naruszeniem bezpieczeństwa danych
 • Jak opracować plan zarządzania kryzysowego w cyberbezpieczeństwie
 • Jak skutecznie komunikować się w przypadku cyberataku

Codziennie w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu lub więcej cyberataków na przedsiębiorstwa, prezesów lub infrastrukturę – zakłady, sieci, logistyka. Aktualnie Polska jest w trakcie zimnej wojny w obszarze cyber zagrożeń. Niestety, wcześniej czy później, twoja firma może również zostać zagrożona poprzez incydent, atak ransmoware, operacje informacyjne (dezinformacja, dyskredytacji, fake-news) i wiele innych zagrożeń. To wywoła katastroficzne skutki: utraty przychodów, zatrzymanie produkcji i usług, wyciek danych, publiczne nieszczelnie wizerunku firmy i właścicieli.

 

Aby przygotować się na zarządzanie kryzysem i dobre skoordynowania działań obronnych, zapraszamy do skorzystania z usługi:

Cyber PR x dobre praktyki

 

Dlaczego?

Należy dziś zbudować zdolności operacyjne do zapobiegania, odstraszania i reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni.

Rosnące incydenty i ataki na sieci komputerowe firm stają się codziennym wyzwaniem. Przestępcy stosują zarówno tradycyjne i sprawdzone metody – ransomware, ddos, phishing … jak i nowe – z elementami sztucznej inteligencji. W obu przypadkach firma i jej liderzy, muszą przygotować się na prowadzenie profesjonalnej komunikacji kryzysowej.

Naruszenie danych, dostępu do sieci czy procesów wewnątrz organizacji powinno być adekwatnie zakomunikowane istotnym interesariuszom. Gdy firma tego nie zrobi na czas:

 • Wywołuje chaos wśród pracowników, interesariuszy i staje się bezbronna przed mediami
 • Traci na wartości
 • Spada zaufanie do firmy i narażona jest marka, wizerunek, budowane przez lata

 

Zapewniamy profesjonalną komunikację i sprawdzone praktyki realizowane w obszarach bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Rozumiemy wymagania prawne, technologiczne i organizacyjne. Poza tym, jako agencja PR, mamy do dyspozycji sprawdzony zespół partnerów.

 

Czas

W czasie kryzysu, liczą się minuty, następnie godziny i przede wszystkim – sprawdzony zespół oraz lider, który weźmie ryzyko na siebie i podejmuje adekwatne i spójne decyzje. Oczywiście, my wspieramy ten obszar.

Jak się komunikować?

To komunikacja z pracownikami, partnerami, dziennikarzami, ifluencerami, urzędnikami i konkurencją. W teorii to jest jasne, ale bez odpowiednich kompetencji, trudno spełnić te oczekiwania i obowiązki (między innymi: ustawa KSC, dyrektywy NIS 2, DORA, CER).

Dodatkowo wpływają na to:

– presja czasu

– nacisk klientów i opinii publicznej

– media i sygnaliści

– inwestorzy, akcjonariusze

– ludzie przekazujący dane i powierzający nam intymne i prywatne informacje.

Czytaj więcej:

Znaczenie komunikacji Public Relations podczas cyberataku

W takich sytuacjach, efektywna komunikacja PR jest nie tylko ważna, ale wręcz kluczowa.

Budowanie Zaufania

Podczas cyberataku, zaufanie klientów i partnerów biznesowych jest zagrożone. Szybka, przejrzysta i rzetelna komunikacja może pomóc w utrzymaniu tego zaufania. Informowanie zainteresowanych stron o tym, co się dzieje, jakie kroki są podejmowane w celu rozwiązania problemu i jakie środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone na przyszłość, jest kluczowe.

Zarządzanie Kryzysem

Cyberatak to sytuacja kryzysowa, która wymaga skutecznego zarządzania. Dział PR – w tym właściciele, zarząd, top management – powinien być gotowy do szybkiego reagowania, koordynowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także do zarządzania relacjami z mediami. Dobrze przemyślany plan komunikacji kryzysowej to podstawa.

Ochrona Marki

Cyberatak może mieć negatywne konsekwencje dla wizerunku marki. Dział PR ma za zadanie minimalizować te skutki poprzez efektywną komunikację i zarządzanie odbiorem marki przez publiczność. To obejmuje zarówno komunikację bezpośrednią z klientami, jak i zarządzanie relacjami z mediami.

 

Cyber PR x dobre praktyki

– zadzwoń, przygotujemy ofertę: 603 120 000

 

Najważniejsze zasady komunikacji kryzysowe i PR podczas cyberzagrożeń:

Szybkość reakcji

Im szybciej firma zareaguje na cyberatak, tym lepiej. Szybka reakcja pokazuje, że firma ma sytuację pod kontrolą i działa w interesie swoich klientów.

Przejrzystość

Przedsiębiorstwa powinny być otwarte i szczere w komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi i mediami. Ukrywanie informacji może prowadzić do utraty zaufania.

Regularne aktualizacje

Podczas cyberataku ważne jest, aby regularnie informować wszystkich zainteresowanych o postępach w rozwiązywaniu problemu. Empatyczna komunikacja może pomóc w utrzymaniu relacji z klientami pomimo trudnej sytuacji.

Planowanie

Każda firma powinna mieć plan komunikacji kryzysowej, który można szybko wdrożyć w razie cyberataku. Plan ten powinien obejmować strategie komunikacji z klientami, mediami i innymi zainteresowanymi stronami.

Profesjonalizm

Komunikacja powinna być profesjonalna i spójna. Ważne jest, aby zachować spokój i nie wpadać w panikę, nawet w trudnych sytuacjach.

Czy te obszary są zabezpieczone w twojej firmie?

Komunikacja z klientami

Komunikacja z klientami jest równie ważna. Klienci mają prawo wiedzieć, czy ich dane są bezpieczne. Przedsiębiorcy powinni informować klientów o incydentach, które mogą wpłynąć na ich dane lub usługi.

Komunikacja z mediami

Media odgrywają zazwyczaj kluczową rolę w komunikacji podczas cyberataku. Firmy powinny być przygotowani na to, że media mogą zadać pytania na temat incydentu. Dlatego ważne jest, aby mieć plan komunikacji z mediami, który obejmuje strategie na wypadek różnych scenariuszy.

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna jest niezbędna. Wszyscy pracownicy firmy powinni być świadomi sytuacji i wiedzieć, jakie kroki są podejmowane w celu zaradzenia problemowi. To może pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się dezinformacji i zapewnić, że wszyscy pracownicy są na tej samej stronie.

Pamiętaj także o obowiązujących regulacjach prawnych!

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC) w Polsce, zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nakłada na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych pewne obowiązki komunikacyjne w trakcie incydentów i cyberataków:

Oto one:

Wdrożenie skutecznych zabezpieczeń: Operatorzy są zobowiązani do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, które pomogą w ochronie przed cyberatakami.

Szacowanie ryzyka: Operatorzy muszą przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

Przekazywanie informacji o poważnych incydentach: Operatorzy są zobowiązani do zgłaszania poważnych incydentów bezpieczeństwa komputerowego do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) poziomu krajowego.

Współpraca z CSIRT: Operatorzy muszą współpracować z CSIRT podczas obsługi incydentów.

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo: Operatorzy muszą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo świadczonych usług1.

Udostępnianie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa: Operatorzy są zobowiązani do udostępniania wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.

Sprawdź:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa-

 

Równoległa komunikacja podczas incydentów i cyberzagrożeń:

Komunikacja z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT)

Komunikacja z CSIRT jest kluczowa. Operatorzy muszą zgłaszać poważne incydenty bezpieczeństwa komputerowego do CSIRT poziomu krajowego. CSIRT jest odpowiedzialny za koordynację reakcji na incydenty i może dostarczyć cennych informacji i wsparcia. Operatorzy powinni utrzymywać regularną komunikację z CSIRT i dostarczać wszelkie wymagane informacje.

 

Dlaczego dyrektywa NIS 2 jest tak ważna?

 • Zaostrza wymogi nakładane na firmy (przedsiębiorców) – dotyczy to zakresu bezpieczeństwa i sprawozdawczości
 • Rozszerza zakres dyrektywy NIS
 • Zaostrza wymogi jakie są nakładane na krajowe ośrodki nadzoru i ich egzekwowanie
 • Poprawia wymianę i koordynację informacji

Dyrektywa NIS 2 weszła w życie 16 stycznia 2023; termin implementacji mija 17 października 2024.

Na co należy zwracać uwagę po wejściu w życie dyrektywy NIS 2?

To nowe obowiązki:

 • Analiza ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Obsługa incydentów – w tym: zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty)
 • Ciągłość działania i zarządzania kryzysowego
 • Bezpieczeństwo w pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu sieci i systemów informatycznych
 • Procedury służące do oceny skuteczności zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
 • Efektywne wykorzystywanie kryptografii

 

Czy wiesz, że NIS 2 to także:

 • Skoordynowanie ujawnianie podatności i europejski rejestr podatności
 • Unijna skoordynowana ocena ryzyka krytycznych łańcuchów dostaw
 • Mechanizmy wymiany informacji nt. cyberbezpieczeństwa
 • Wzajemne oceny
 • Utworzenie organu odpowiedzialnego za zarządzanie incydentami na dużą skalę – European cyber crisies liaison organisation network:  CyCLONe.

 

Ważne daty w cyberbezpieczeństwie:

 • Dyrektywa NIS – implementacja w Polsce 17 października 2024
 • Stosowanie DORA w Polsce – 17 stycznia 2025
 • Dyrektywa CER – przyjęcie krajowej strategii do 17 stycznia 2026

Zobacz także:

Budowa i ochrona wizerunku dla zarządu

Jak wybrać agencję PR?

Obrona przed manipulacją – 6 technik

Cyberbezpieczeństwo i public relations – wprowadzenie

facebook-icon