OSINT i wykorzystanie w biznesie

OSINT, ang. Open Source Intelligence

Czym jest OSINT

 

OSINT to skrót od ang. Open Source Intelligence, czyli wywiadu opartego na otwartych źródłach. OSINT polega na zbieraniu i analizowaniu informacji dostępnych publicznie. Źródła te mogą obejmować internet, media społecznościowe, raporty, publikacje naukowe, fora dyskusyjne, a także rejestry publiczne i bazy danych. Istotne jest, że OSINT nie wymaga dostępu do tajnych dokumentów ani zaawansowanych technologii. Każdy, kto potrafi korzystać z Internetu i otwartych danych – także bibliotek, zbiorów, archiwów oraz własnej sieci kontaktów, może stosować techniki OSINT.

OSINT różni się od tradycyjnych metod wywiadu, ponieważ nie polega na działaniach ukrytych. Wszystkie informacje są legalnie dostępne i nie naruszają prywatności. Jest to proces ciągły, polegający na regularnym monitorowaniu różnych źródeł informacji w celu uzyskania aktualnych danych. W zależności od potrzeb, OSINT może być stosowany do krótkoterminowych analiz lub długoterminowego monitorowania.

OSINT wymaga zdolności analitycznych i specjalistów, łączących wiele dziedzin. Przykładowo, podczas szukania informacji – należy w harmonijny sposób poświęcać uwagę na szukanie zagadnienia, unikając psychologicznych pułapek jak np. zmęczenie tematem lub tendencja do głębokiego szukania jednego obszaru, przy równoczesnym zaniedbywanie pozostałych obszarów. Dlatego praca w zespole i krzyżowanie analizy danych – może pomóc w lepszej analizie.

„W polskiej rzeczywistości biznesowej research często jest deprecjonowany i powierzany asystentom, czy też osobom na stanowiskach juniorskich – to poważny błąd. Źle przeprowadzone badania mogą mieć poważny wpływ na podejmowane przez kadrę zarządzającą decyzje biznesowe, a w efekcie wymierne przełożenie na pieniądz” – mówi Michał Szanter z  Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji (SPI).

 

OSINT a biznes

 

OSINT ma szerokie zastosowanie w biznesie. Firmy mogą wykorzystywać OSINT:

– do wyszukiwania trendów i zbierania raportów z wiedzą dla rozwoju biznesu

– zastosowaniem OSINT jest ocena ryzyka związanego z nowymi rynkami lub partnerami biznesowymi. Przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem, firma może zbadać jego historię, reputację oraz powiązania biznesowe. Informacje te mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podjęciu świadomych decyzji.

– do monitorowania konkurencji. Pozwala to na śledzenie działań konkurentów, ich nowych produktów, strategii marketingowych oraz opinii klientów

– badań w marketingu. Analiza trendów rynkowych i zachowań konsumentów pozwala na lepsze dostosowanie produktów i usług do potrzeb klientów. Narzędzia OSINT mogą pomóc w identyfikacji nowych grup docelowych oraz w ocenie skuteczności kampanii marketingowych.

– warto również wspomnieć o zastosowaniu OSINT w zarządzaniu kryzysowym. Monitorowanie mediów społecznościowych i innych źródeł informacji może pomóc w szybkim wykryciu negatywnych opinii lub kryzysów wizerunkowych, co umożliwia szybkie reagowanie i minimalizowanie szkód.

Przykład narzędzi i technik OSINT

 

DARMOWE:

Google Search – Podstawowe narzędzie do wyszukiwania informacji. Pozwala na znalezienie stron internetowych, artykułów, raportów i innych dokumentów.

 Google Alerts  – Powiadomienia o nowych treściach związanych z określonymi słowami kluczowymi. Umożliwia monitorowanie określonych tematów w czasie rzeczywistym.

Rejestry KRS – dane sądowe online (https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl)

MojePanstwo.pl – Fundacja Moje Państwo. Tworz narzędzia, które ułatwiają korzystanie z zasobów publicznych. Rejestr.io. Wyszukiwarka danych o spółkach, fundacjach etc.

 Have I Been Pwned   – Serwis do sprawdzania, czy dane zostały wycieknięte. Pomaga w ocenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych.

 WHOIS   – Narzędzie do uzyskiwania informacji o domenach internetowych. Pozwala na sprawdzenie, kto jest właścicielem domeny oraz jej historii.

 Wayback Machine   – Archiwum internetowe umożliwiające przeglądanie starych wersji stron. Pomaga w analizie zmian na stronach internetowych w czasie.

 

PŁATNE:

Social Mention   – Narzędzie do monitorowania wzmianek w mediach społecznościowych. Pozwala na analizę nastrojów i trendów wśród użytkowników.

Brand24, IMM, Press Monitoring Service – narzędzia do monitorowania mediów i internetu.

Shodan   – Wyszukiwarka urządzeń podłączonych do Internetu. Umożliwia znalezienie informacji o serwerach, kamerach i innych urządzeniach IoT.

Hunter.io – Aplikacja do sprawdzania adresów e-mail. Gdy nie znamy pełnego adresu w domenie

Maltego*   – Profesjonalne narzędzie do wizualizacji i analizy sieci powiązań. Umożliwia identyfikację powiązań między różnymi podmiotami i danymi.

Zasoby niecyfrowe w przypadku OSINT

 

Chociaż większość współczesnych technik OSINT koncentruje się na źródłach cyfrowych, nie należy zapominać o znaczeniu zasobów niecyfrowych. Informacje z tradycyjnych mediów, bibliotek, konferencji, targów i innych źródeł mogą być równie wartościowe.

Oto kilka przykładów:

Prasa i czasopisma: Gazety, czasopisma branżowe i magazyny specjalistyczne często zawierają unikalne informacje i analizy, które nie są dostępne online. Artykuły w prasie mogą dostarczyć kontekstu historycznego, analiz rynkowych oraz szczegółowych informacji branżowych, które mogą być trudne do znalezienia w innych miejscach.

Książki i publikacje naukowe: Książki, raporty i monografie naukowe dostępne w bibliotekach mogą dostarczyć głębokiej wiedzy na dany temat. Publikacje te często zawierają szczegółowe badania, analizy oraz dane, które nie są publikowane w Internecie.

Raporty i dokumenty publiczne: Rejestry publiczne, raporty z badań rynkowych i inne oficjalne dokumenty dostępne w urzędach i instytucjach mogą być cennym źródłem informacji. Dokumenty te mogą zawierać dane statystyczne, analizy oraz wyniki badań, które są istotne dla oceny ryzyka i podejmowania decyzji biznesowych.

Konferencje i seminaria: Udział w wydarzeniach branżowych pozwala na bezpośrednie zdobywanie wiedzy od ekspertów oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych. Prezentacje i dyskusje na konferencjach mogą dostarczyć danych o najnowszych trendach, innowacjach oraz praktykach w danej branży.

Targi i wystawy: Targi branżowe są doskonałym miejscem do obserwowania trendów rynkowych, poznawania nowych produktów i technologii oraz zbierania materiałów informacyjnych. Spotkania z wystawcami i uczestnikami targów umożliwiają zdobycie cennych informacji z pierwszej ręki.

Interakcje osobiste: Rozmowy z ekspertami, klientami, dostawcami i innymi interesariuszami dostarczają często wiadomości, których nie można znaleźć w źródłach pisanych. Bezpośrednie interakcje pozwalają na zdobycie szczegółowych, nieformalnych informacji oraz lepsze zrozumienie kontekstu i potrzeb biznesowych. Networking może być najlepszym źródłem OSINT-u. Warto rozwijać ten obszar!

Jak biznes korzysta z metod OSINT

Podsumowanie

 

OSINT to potężne narzędzie w rękach biznesu. Pozwala na zdobywanie cennych informacji, które wspierają podejmowanie decyzji. Dzięki OSINT firmy mogą lepiej rozumieć rynek, konkurencję i klientów. Narzędzia i techniki OSINT są dostępne dla każdego, kto chce efektywnie wykorzystać otwarte źródła informacji.

Korzystanie z OSINT przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i bezpieczeństwa przedsiębiorstw, a także do lepszego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.

 

Zobacz także:

OSINT – wszystko co chciałeś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

 

Dodatek:

*OSINT a Maltego

Maltego to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi OSINT dostępnych na rynku. Jest używane do wizualizacji i analizy sieci powiązań. Maltego umożliwia identyfikację powiązań między różnymi podmiotami i danymi, co jest niezwykle przydatne w analizie wywiadowczej.

 Jak działa Maltego?

Maltego zbiera dane z wielu różnych źródeł, takich jak media społecznościowe, bazy danych WHOIS, rejestry publiczne, oraz inne otwarte źródła.

Narzędzie to pozwala na tworzenie graficznych przedstawień powiązań między danymi, co ułatwia ich analizę. Użytkownik może rozpocząć od jednego punktu danych, takiego jak adres e-mail, i rozwijać swoje badanie, odkrywając powiązane adresy IP, konta w mediach społecznościowych, domeny internetowe, oraz inne informacje.

Przykłady zastosowania Maltego w biznesie

Monitorowanie konkurencji

Maltego umożliwia zbieranie informacji o konkurentach i analizowanie ich powiązań biznesowych oraz działań rynkowych. Dzięki temu firmy mogą lepiej dostosować swoje strategie.

Zarządzanie ryzykiem

Narzędzie to pozwala na ocenę ryzyka związanego z potencjalnymi partnerami biznesowymi poprzez analizę ich powiązań i historii działalności.

Ochrona marki

Maltego może pomóc w monitorowaniu i wykrywaniu oszustw oraz nieautoryzowanego użycia marki w internecie.

Badania due diligence

Podczas fuzji i przejęć, Maltego może być używane do dogłębnego badania firm i ich sieci powiązań.

Zarządzanie kryzysowe

Maltego umożliwia szybkie zidentyfikowanie źródeł kryzysów wizerunkowych i pomaga w ich neutralizacji.

Sprawdź również Artykuły powiązane
6 minut

Jak zbudować biuro public relations w firmie?

Biuro public relations w średniej wielkości firmie   Zbudowanie biura public relations (PR) w średniej wielkości firmie, która zatrudnia 200 pracowników i sprzedaje usługi B2B dla biznesu i przemysłu, wymaga strategicznego podejścia i odpowiedniego planowania. W tym artykule przedstawiamy kroki, które menadżerowie mogą podjąć, aby efektywnie stworzyć i zarządzać działem PR w swojej firmie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
facebook-icon