Jeżeli chcesz poznać warsztat pracy eksperta PR lub szukasz pracy w public relations, zapoznaj się z wybranymi zadaniami, jakie związane są z tym zawodem. To autorski wybór i opis. Nie jest pełny, ale w dużej mierze pokrywa się z powtarzającymi się procesami podczas realizacji każdej strategii zmiany i komunikacji (PR) w organizacji.

 

Czytając ten tekst, możesz lepiej rozumieć wymagania i kompetencje, jakie są związane z pracę public relations.

 

5 spraw, jakie codziennie robi prawie każdy PR-owiec

 • Monitoring mediów i wybranych branż
 • Spotkania z zespołem, klientami i dziennikarzami
 • Sprawne pisanie wiadomości: e-maile, opracowania, informacje prasowe i notki
 • Obsługa wybranych social mediów – lub nadzór nad treścią i procesem komunikacji
 • Współpraca z wewnętrznymi ekspertami w organizacji oraz  liderami rynku i decydentami

10 najważniejszych cech pracy PR

 • Komunikatywność: jasne, precyzyjne wyrażanie myśli i opinii. Skuteczna komunikacja w sposób werbalny i niewerbalny
 • Decyzyjność i szybkość
 • Znajomość ludzi i rozeznanie w branżach (WHO IS WHO)
 • Profesjonalny kontakt z dziennikarzami i osobami decyzyjnymi
 • Tworzenie strategii komunikacyjnych; myślenie abstrakcyjne; budowanie procesów zmian
 • Wyobraźnia socjologiczna, rozumienie psychologii społecznej i podstaw funkcjonowania: państwa, przedsiębiorczości i trendów cywilizacyjnych
 • Szerokie horyzonty, oczytanie, krytyczne myślenie i zdolność do kojarzenia faktów
 • Nienaganna prezencja, ubiór i zachowanie
 • Uczciwość, słowność, punktualność

5 wad spotykanych czasem w pracy public relations

 • Niedotrzymywanie słowa, brak punktualności
 • Angażowanie się w komunikację sprawy, która jest nieetyczna
 • Nieznajomość najważniejszych faktów w branży, dla której pracujemy
 • Obiecywanie sukcesów, które nie są poparte analizą sytuacji, czy budżetem
 • Obmawianie i dyskredytacja innych aktorów branży PR, mediów i świata społecznego

 


Co robi w pracy ekspert PR?

Podzielone na kategorie tematyczne:

 

MONITORING

 • Monitoring rynku/branż
 • Monitoring mediów
 • Research – zapoznawanie się z nowym tematem lub aktualizacja wiedzy

UTRZYMYWANIE RELACJI Z OSOBAMI WAŻNYMI

 • Kontakt z dziennikarzem
 • Kontakt z klientem/dyrektorami/zarządem
 • Kontakt z działem marketingu i sprzedaży
 • Kontakt z głównymi partnerami i wykonawcami

PRACA Z KLIENTEM/ZLECENIODAWCĄ

 • Spotkania z klientem: sprzedaż
 • Spotkania z klientem: obsługa (account)
 • Obsługa klienta – codzienne działania operacyjne (customer service)
 • Spotkania nieformalne z klientem – utrzymywanie korzystnych relacji

PRACA INTELEKTUALNA

 • Analiza i synteza wybranej sytuacji/tematyki/problemu
 • Przygotowanie i pokazanie zespołowi prezentacji
 • Who is who – znajomość ludzi, kontekstów i wyzwań
 • Umiejętność researchu w zakresie badań opinii publicznej
 • Umiejętność tworzenia i czytania podsumowań finansowych
 • Rozumienie podstaw biznesowych i wymagań związanych z prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki, fundacji i stowarzyszeń

 

PRACA Z ZESPOŁEM

 • Współpraca z działami kreatywnymi (graficy, programiści, wideo, redakcje)
 • Współpraca z fotografem
 • Organizowanie spotkań, podsumowań, analiza raportów pracy

WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI

 • Współpraca przy płatnych eventach
 • Organizacja eventów
 • Współpraca z influencerami/ osobami znaczącymi / celebrytami
 • Współpraca z redakcjami
 • Współpraca z NGO
 • Współpraca z samorządem/politykami

PRACA Z TECHNOLOGIĄ I SOCIAL MEDIA

 • Obsługa Linkedin
 • Obsługa FB/Meta
 • Obsługa Instagrama
 • Obsługa TikTok
 • Obsługa X/Twittera
 • Obsługa systemu CMS
 • Obsługa statystyk np. Google
 • Znajomość podstaw w dostępnej technologii (programy do kodowania, software do obsługi procesów, aplikacje – także w formie premium)

TEKSTY, PISANIE

 • Redagowanie tekstów
 • Copyrighting
 • Tłumaczenie tekstów
 • Obsługa chatu GPT
 • Posługiwanie się językiem angielskim i innymi
 • Redagowanie informacji prasowych

LOGISTYKA

 • Prawo jazdy
 • Umiejętność planowania i realizacji logistycznej
 • Punktualne rozliczanie delegacji i kosztów wyjazdów

NETWORKING

 • Rutyny – planowany networking, nastawiony na cele
 • Savoir vivre
 • Nienaganna prezencja, ubiór i zachowanie
 • Uczciwość, słowność, punktualność

WYSTĘPY I SPOTKANIA PUBLICZNE

 • Występy publiczne
 • Prowadzenie panelu

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

 • Proces stworzenia podcastu
 • Proces stworzenia wideo
 • Proces tworzenia raportu

 

PRAC PORZĄDKOWE

 • Aktualizowanie list i baz danych
 • Umiejętność wystawienia faktury
 • Archiwizowanie zakończonych projektów; pisanie podsumowań i rekomendacji

ZNAJOMOŚĆ PRAWA I REGULACJI

 • Znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu wykonywanej pracy
 • Znajomość prawa pracy
 • Znajomość podstawowych wymagań w prowadzeniu działalności gospodarczej (sprawozdania, składki, koszty)

WYDARZENIA I EVENTY

 • Przygotowanie i podsumowanie konferencji prasowej
 • Przygotowanie i podsumowanie wizyty studyjnej
 • Organizacja konferencji/wydarzenia z obsługą i relacją medialną z wydarzenia

NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE

 • Umiejętność mediacji
 • Zarządzanie emocjami podczas sytuacji kryzysowej
 • Kompetencje z podstaw psychologii społecznej np. techniki wywierania wpływu R. Cialdini; typologie temperamentów; rozróżnianie temperamentu i osobowości
 • Znajomość narzędzi badań psychologicznych dla pracowników – psychologia organizacji

RUTYNY W SAMOROZWOJU

 • Rutyna czytania 2 książek miesięcznie
 • Kompetencje z podstaw marketingu: 4P, 4C, budowanie persony, mapa interesariuszy. Zapoznanie się z pozycją „MARKETING” Philipa Kotlera

MEDIA RELATIONS

 • Współpraca z redakcjami TV
 • Współpraca z redakcjami radiowymi
 • Współpraca z redakcjami internetowymi
 • Organizowanie tweetup-ów
 • Organizowanie wizyt studyjnych
 • Śniadania prasowe
 • Nieformalne spotkania z dziennikarzami

 

 

PS. Zobacz także dwa genialne teksty o pracy w public relations, dostępne w serwisie PRoto.pl

Relacje z mass mediami – część I, Piotr Bielawski

Relacje z mass mediami – część II, Piotr Bielawski

facebook-icon