Public affairs – 9 faktów

Działalność public affairs opiera się na budowaniu pozytywnego wizerunku, sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla danej organizacji w jej środowisku politycznym i prawnym. Eksperci public affairs są adwokatami zmian uważanych za społecznie istotne. Często szukają odpowiednich rozwiązań na rynku regulacji (prawo i polityka). Ich zadanie polega na pogodzeniu interesów sfery publicznej, obywatelskiej i biznesowej.

9 faktów o public affairs

 

Spis treści

 • Rzecznik sprawy
 • O lobbyingu
 • O wspołpracy
 • Narzędzia public affairs
 • Praca dla wybranej strony
 • Zespół do usług public affairs
 • Etapy procesu public affairs
 • Przykłady działań public affairs

1) Działalność public affairs opiera się na budowaniu pozytywnego wizerunku, sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla danej organizacji w jej środowisku politycznym i prawnym. Eksperci public affairs są adwokatami zmian uważanych za społecznie istotne. Często szukają odpowiednich rozwiązań na rynku regulacji (prawo i polityka). Ich zadanie polega na pogodzeniu interesów sfery publicznej, obywatelskiej i biznesowej. Skrót od public affairs to PA.

2) Mówiąc o public affairs poruszamy się na polu komunikacji społecznej. Gdy rolą public relations jest informowanie społeczeństwa oraz budowanie relacji między określonymi grupami interesu, to public affairs jest jeszcze bardziej specyficzną komunikacją: zazwyczaj dotyczy dotarcia do świata publicznego i politycznego (administracja publiczna, ciała międzynarodowe np. UE, partie polityczne, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności). Eksperci public affairs stają się rzecznikiem określonej sprawy i budują właściwy klimat wokół danego rozwiązania, aby nakłonić decydujących do przyjęcia określonego działania/zmiany/pomysłu.

Public affairs nie zawsze pokrywa się z lobbingiem

3) Jednym z narzędzi public affairs jest również lobbing, definiowany jako “narzędzie, mające na celu uzyskanie przez organizację wpływu na decyzje podejmowane przez różne ośrodki władzy, w tym przyjmowane przez nie regulacje i stanowione prawo”. Oczywiście paleta działań public affairs nie zawsze pokrywa się z lobbingiem. Definicja lobbingu zawarta w polskim prawie (2005 r.) to: “każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa”; ma jak widać, bardzo szerokie zakres, ale tu skupię się więcej na samym public affairs.

Współpraca w trzech obszarach

4) Ludzie z public affairs najczęściej pracują w obrębie trzech obszarów – życia publicznego, obywatelskiego i biznesowego. Wykorzystują szereg narzędzi na rzecz lepszego funkcjonowania powyższych interesów.

5) Narzędzia public affairs. Po pierwsze – to profesjonalna komunikacja dla budowania określonego wizerunku organizacji w oczach społeczeństwa, lub określonych ośrodków rządowych, samorządowych, biznesowych. Po drugie, tworzenie areny współpracy między władzą a organizacją reprezentującą określone interesy. Celem tego jest możliwość  uwzględniania ważnych aspektów organizacji w decyzjach politycznych i regulacyjnych (np. możliwości technologiczne i biznes planu przy nagłej podwyższe kosztów funkcjowania firmy). Co więcej, tworząc przestrzeń do rozmowy, również urzędnicy i władza mogą mieć lepszy dostęp do informacji z rynku, które nie docierają zazwyczaj do urzędu lub są omijane.Po trzecie, public affairs tworzy zaplecze analityczne w celu diagnozy i monitorowania rozwiązań przy zmianach prawa, nowych polityk w danym kraju, czy branży (zmiany o charakterze politycznym i regulacyjnym). Dzięki temu organizacje (biznesowe i społeczne) mogą powiadomić decydentów o ważnych czynnikach nadchodzących zmian oraz przekazać swoje uwagi lub rozwiązania, co sprzyja demokracji i zaangażowaniu każdej ze stron. Po czwarte, mówimy tu o budowaniu i utrzymaniu relacji z ważnymi aktorami życia społecznego. Dzięki ciągłej pracy i umiejętnością salonowym, specjaliści public affairs są dobrze poinformowani, mają zaufanie oraz służą swoją wiedzą innym. Odbywa się to w dużej mierze na ogólnie dostępnych konferencjach, wydarzeniach branżowych czy podczas debat publicznych. Oczywiście spotkania tete a tete są również istotne.

6) Eksperci public affairs mogą pracować dla wybranej ze strony. Jako urzędnik, czy polityk – który ogłasza i realizuje zmiany społeczne (ustawodawstwo, współpraca, kierunki polityki społecznej czy gospodarczej). Jako obywatel zaangażowany w życie najbliższego otoczenia, czy promujący rozwiązania jakie mu i innym, są bliskie, realizując to przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje). Jako ekspert w sferze biznesu, któremu zależy na istnieniu odpowiednich warunków, by przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i zarabiać. W tym przypadku firma może mieć wewnątrz zatrudnionego specjalistę od public affairs, może wynająć firmę z zewnątrz lub brać udział w organizacji branżowej reprezentującej interesy podobnych firm/branż. W takim znaczeniu mówimy najczęściej o rynkowym ekspercie public affairs, który pracuje dla firmy lub instytucji. Rzecznictwo interesów realizowane na terenie Unii Europejskiej, rozumiane jako lobbing, odbywa się przez organizacje zawodowe, pozarządowe, branżowe oraz ekspertów (think tanks). Ważnym czynnikiem dokonywania zmian jest współpraca z mediami (media relations) oraz nowe technologie, jako cyfrowa obrona interesów (digital advocacy).

7) Zespół ds. public affairs zazwyczaj łączy ekspertów z kilku zakresów:

 • prawa
 • komunikacji społecznej/public relations
 • marketingu
 • ekonomistów i praktyków życia biznesowego
 • specjalistów ds. nowych mediów i zmian technologicznych
 • odpowiedzialnych za daną branżę (rzeczoznawcy, praktycy, ludzie branży)

8) Jakie są ogólne etapy prac w public affairs?

Przebieg procesu i podstawowe zasady to:      

 • Dogłębna analiza problemu
 • Analiza możliwych scenariuszy działania
 • Wybór odpowiednich narzędzi do osiągnięcia celu
 • Tworzenie planu kampanii
 • Realizacja kampanii
 • Ocena wyników kampanii
 • Ewaluacja kampanii

 

„Public affairs  to aktywność ukierunkowana na budowę i utrzymywanie relacji ze specyficznym gronem odbiorców – najczęściej otoczeniem politycznym, gospodarczym i publicznym (rząd i samorząd)”.

 

9) W mojej ocenie aktualnie public affairs jest uprawiane przy:

 

„Działania public affairs opierają się przede wszystkim na wprowadzaniu w życie wybranych pomysłów i rozwiązań danego podmiotu, za pośrednictwem i przy aktywnym udziale jednostek, mających na to rzeczywisty wpływ. Tymi jednostkami mogą być członkowie rządu, posłowie oraz decydenci na szczeblu lokalnym i regionalnym (miejskim, wojewódzkim) … Należy tu zaznaczyć, że biznesowe korzyści są osiągane przy użyciu legalnych i etycznych narzędzi public affairs”. (Dr Sergiusz Trzeciak)

 

W artykule korzystałem z:

“Public Affairs w Polsce – rola, stan i perspektywy”, Fundacja Republikańska (2019)

“USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r.o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”

Materiałów z International Public Affairs Academy (2021)

“The practice of Government Public Relations”, second edition (2022)

Fot: Flickr/Własne zbiory/ShutterStock

 

Autor: Łukasz Zając, ekspert public affairs, październik 2022

Sprawdź również Artykuły powiązane
6 minut

Szkolenie medialne i public relations: Klucz do skutecznej komunikacji

Szkolenie medialne i public relations – korzyści W dynamicznie zmieniającym się świecie mediów i komunikacji, umiejętność skutecznego porozumiewania się z otoczeniem jest nieodzowna. Szkolenia medialne i public relations (PR) stają się coraz bardziej popularne, pomagając profesjonalistom w doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym są szkolenia medialne, jakie korzyści mogą przynieść i dlaczego warto zainwestować w rozwój kompetencji PR. Czym jest szkolenie […]

facebook-icon