2 minuty

Ekspert ESG

Ekspert ds. ESG Skrót. ESG jest esencją potrzeb organizacji biznesowych w czasie aktualnych zmian. To wymagania otoczenia (interesariuszy) wobec firmy w zakresie: ochrony środowiska, czynników społecznych oraz polityki korporacyjnej (ładu). Te trzy czynniki w dużej mierze kształtują obraz liczących się firm.

facebook-icon