3 minuty

Jak prowadzić kampanię wyborczą – poradnik PR

Jak public relations może wspierać kampanię wyborczą? O roli PR-u. Ten kto chce mieć wpływ na to, jak go postrzegają inni, lub celowo chce coś zakomunikować w szerszym horyzoncie społecznym, np. wśród mieszkańców miasta, pracowników firmy, obywateli lub klientów – ten potrzebuje public relations. Co więcej, ten kto chce opanować żywioł informacyjny we współczesnym biznesie i relacjach społecznych, ten potrzebuje pomocy PR-owców. Oczywiście […]

3 minuty

Political desert. Why there are no politicians on LinkedIn?

Polish politicians on LinkedIn   We will meet parliament members and professional politicians almost everywhere on social media: from Facebook, to Twitter, TikTok, or podcast platforms. The situation is different with Linkedin. In the case of Poles, there is almost a desert here. I took the time to count a selection of recognizable people, and the ranking does not exceed 50 accounts. Of course, this […]

facebook-icon