Trendy w PR 2024

Zestawienie przygotowane z pomocą AI. Trendy PR, porównanie z 2023 rokiem. Co sądzisz?

Trendy 2023

Trendy 2024

Spersonalizowane podejście zamiast masowego rozsyłania informacji prasowych Budowanie strategicznych partnerstw
Odejście od wykorzystywania aktualności do promocji marki (newsjacking) Inwestycje w narzędzia oparte na AI
Powrót do wydarzeń stacjonarnych Prowadzenie badań rynku
Dywersyfikacja platform i kanałów komunikacji, w tym podcastów i newsletterów Konieczność podnoszenia kwalifikacji
Nacisk na autentyczność i ludzkie podejście Podejścia oparte na danych
Znaczenie różnorodności i inkluzji Przejście na opcje płatne
Ważność społecznej odpowiedzialności firm Konsolidacja mediów
Wykorzystanie AI i analizy danych do personalizacji kampanii Spersonalizowane relacje z mediami
Rozwój współpracy z influencerami Podkreślenie znaczenia CSR i ESG
Integracja mediów społecznościowych z content marketingiem Różnorodność treści i PR multimedialny
Poruszanie się po zagadnieniach społecznych i aktywizm korporacyjny Skupienie się  na globalnych wyborach (polityka)
Wpływ technologii na PR Zmaganie się z kryzysem klimatycznym
Zacieranie się granic między mediami zarobkowymi a płatnymi Radzenie sobie z dezinformacją
Wzrost znaczenia aktywizmu w komunikacji Transformacja marketingu influencerów
Ewolucja aktywizmu korporacyjnego Powrót wywiadów twarzą w twarz (f2f)

 

Trendy z 2024 rozpisane bardziej szczegółowo:

 1. Strategic Partnerships: Emphasizing the importance of nurturing relationships and collaborations for tangible outcomes and authentic storytelling​​.
 2. AI-powered Tools: The investment in AI to improve engagement, efficiency, and various PR tasks is on the rise​​.
 3. Market Research: A focus on understanding audiences better to draft impactful strategies, highlighting the shift towards more technology-driven and relationship-focused PR​​.
 4. Upskilling in PR: With technology advancing, there’s a growing need for PR professionals to enhance their skills, especially in data analytics​​.
 5. Data-driven Approaches: The shift towards utilizing big data for insights into audience behavior, aiming for more personalized and targeted messaging​​.
 6. The Move to Paid Options: With the decline of advertising revenues, more sites are moving to paid models, emphasizing quality content​​.
 7. Media Consolidation: Larger outlets acquiring smaller ones for global reach, affecting how PR strategies are executed​​.
 8. Personalized Media Relations: Tailoring pitches for specific journalists and media outlets to increase chances of media coverage​​.
 9. Elevated Importance of CSR and ESG: B2B companies focusing on communicating core values and making a positive impact alongside business achievements​​.
 10. Content Diversification and Multimedia PR: The use of various content formats to cater to different content consumption preferences​​.
 11. Navigating Global Elections: Preparing for the impact of global elections on business and public opinion with refined PR strategies​​.
 12. Tackling the Climate Crisis: PR’s pivotal role in the ESG movement, focusing on collaboration and action around external factors​​.
 13. Dealing with Disinformation: Strategies to combat the rise of fake news and disinformation, especially during election periods​​.
 14. Influencer Marketing Transformation: Shift towards micro and nano-influencers for more genuine engagement and the use of AI tools for influencer identification​​.
 15. Face-to-Face Interviews: The return of in-person interactions to build trust, credibility, and rapport​​.

 

Zobacz także:

Ważne raporty i źródła opisujące trendy w komunikacji oraz mediach:

„Journalism, media, and technology trends and predictions 2024”

Reuters Institute for the Study of Journalism.

Fragment podsumowania przetłumaczony i zredagowany przez chat GPT4, ma podstawie: link.

 

 • „W tym roku sztuczna inteligencja (AI) zmieni przestrzeń informacyjną w czasie politycznych i ekonomicznych wahań na świecie. To będzie miało duże skutki dla wiarygodności informacji i trwałości mediów głównego nurtu, zwłaszcza podczas ważnych wyborów i trwających wojen. Dziennikarze i organizacje medialne muszą szybko przemyśleć swoją rolę, ponieważ większość internetowych treści będzie wkrótce generowana syntetycznie.
 • Dystrybucja treści też się zmieni. Pojawienie się Generatywnych Doświadczeń Wyszukiwania (SGE) i chatbotów napędzanych przez AI uczyni dostęp do informacji szybszym i intuicyjniejszym, zmniejszając ruch z mediów społecznościowych do tradycyjnych stron z wiadomościami. Wydawcy mogą próbować budować bliższe relacje z lojalnymi klientami, ale strategie te mogą odstraszać młodsze i mniej wykształcone grupy.
 • Mimo to, zmiana niesie szanse, a organizacje medialne na całym świecie dostosowują się, wykorzystując AI, jednocześnie zarządzając jej ryzykami.
 • Ankieta wśród liderów mediów wykazała mieszane uczucia co do przyszłości dziennikarstwa, z obawami o spadające przychody i wzrost kosztów, ale też nadzieje związane z wyborami. Wydawcy skupiają się na własnych kanałach dystrybucji, eksplorują nowe formaty treści i strategie angażowania publiczności, jednocześnie inwestując w subskrypcje jako główne źródło przychodów. Użycie AI do automatyzacji i personalizacji treści rośnie, mimo obaw o ryzyko reputacyjne.
 • Rozwój technologii noszonych i AI może zmienić sposób, w jaki konsumujemy media, zwiększając znaczenie personalnych asystentów i botów. Wyzwania związane z prawem autorskim i etyką pozostaną aktualne, podobnie jak debaty na temat wpływu AI na społeczeństwo”.

 

Posłuchaj podcastu:

Sprawdź również Artykuły powiązane
facebook-icon