Moja polityka współpracy. Dotyczy wzajemnego szacunku i profesjonalizmu.

 

ZANIM ZACZNIEMY PRACĘ

Chcę ustalić z tobą ramy współpracy. W ten sposób mogę lepiej pomagać. Zanim zaczniemy działania, zobaczysz, jak pracuję ze swoim zespołem. Następnie wspólnie możemy ustalić sensowne porozumienie. Mówiąc inaczej: proszę o wyznaczenie ram i ograniczenie niepotrzebnego stresu.

 

PO CO?

Dbam o efekty naszej współpracy, szczególnie o zadowolenie klienta i transparentny system pracy.
W tym celu informuję każdego partnera o naszych zasadach współpracy. To pomaga zakończyć pomyślnie większość naszej działalności, a także ograniczyć potencjalne źródła nieporozumień przy realizacji danego projektu.

10 zasad

  1. Ja i klient zobowiązujemy się do odpowiadania na korespondencję elektroniczną (mam na myśli przede wszystkim e-maile/sms-y/itp.) najpóźniej w ciągu 48 godzin.
  2. Na każde spotkanie przygotowuję wyznaczoną agendę. Chcę, aby obie strony skrupulatnie przestrzegały jej. Czas to pieniądz, więc szanujmy go.
  3. Pracuję z Tobą na podstawie wyznaczonych harmonogramów. Trzymamy się terminów.
  4. Raportuję swoje wyniki pracy w formie comiesięcznych podsumowań.
  5. Ja zawsze uzgadniam wskaźniki efektów (KPI: Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności).
  6. W mojej pracy, koszty projektu/zadania dzielimy na wynagrodzenie konsultantów (stawka godzinowa lub projektowa) oraz koszty zewnętrzne (po przedstawieniu planów i akceptacji).
  7. Proszę Ciebie o zaliczkę. Stosuję system wynagrodzenia oparty o zaliczki, która stanowi w granicach 25-45% wartości projektu. Agencja rozpoczyna jakiekolwiek projekty, od wartości co najmniej 2000 euro.
  8. Dbamy wspólnie o poczucie humoru.
  9. Traktuję Ciebie jako równorzędnego partnera – liczę na to samo.
  10. Zachowuję poufność zawodową (nawet bez podpisania NDA) oraz przestrzegam zasad kodeksu etyki PR.

 

Łukasz Zając, wrzesień 2022

 

facebook-icon