3 minuty

Gemini a public relations

Można powiedzieć, że 2023 rok zdominował Chat GPT. Pamiętajmy, że to  najpopularniejsze narzędzie, spośród setek innych, wyspecjalizowanych w konkretnych obszarach: tekstu, audio, wideo, głosu i obrazów. Jednak w grudniu tego roku, to Google zaproponował NOWE pojemne narzędzie sztucznej inteligencji – tzw. Gemini.

5 minuty

Public affairs – 9 faktów

Działalność public affairs opiera się na budowaniu pozytywnego wizerunku, sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla danej organizacji w jej środowisku politycznym i prawnym. Eksperci public affairs są adwokatami zmian uważanych za społecznie istotne. Często szukają odpowiednich rozwiązań na rynku regulacji (prawo i polityka). Ich zadanie polega na pogodzeniu interesów sfery publicznej, obywatelskiej i biznesowej.

facebook-icon