4 minuty

Jak zbudować biuro public relations w firmie?

Biuro public relations w średniej wielkości firmie   Zbudowanie biura public relations (PR) w średniej wielkości firmie, która zatrudnia 200 pracowników i sprzedaje usługi B2B dla biznesu i przemysłu, wymaga strategicznego podejścia i odpowiedniego planowania. W tym artykule przedstawiamy kroki, które menadżerowie mogą podjąć, aby efektywnie stworzyć i zarządzać działem PR w swojej firmie.

5 minuty

Wskaźniki sukcesu (KPI) i raportowanie w public relations

Wskaźniki sukcesu i raportowanie w public relations   Każdy ocenia sukces trochę po swojemu… Rolą PR-owca jest umiejętne wskazanie celów i sposobów mierzenia osiągnięć w public relations. Wskaźnik jest miernikiem zmian, jakie zachodzą między sytuacją wyjściową i końcową. Dzięki niemu łatwiej jest budować mierzalne cele. To istotne dla oceny skuteczności PR-u i rozliczenia pracy.

4 minuty

Budowanie wizerunku dla C-LEVEL

Warsztat budowania wizerunku dla C-LEVEL Jesteś prezesem, dyrektorem zarządzającym. Posiadasz kompetencje, charyzmę, zespół. Niestety nie poświęciłeś odpowiedniej ilości czasu i brakuje Ci doświadczeń w występowaniu publicznym, obecności w internecie i tworzeniu spójnego wizerunku na rynku. W tym momencie, możesz nie osiągnąć kolejnych sukcesów, bo komunikacja, w tym profesjonalne pozycjonowanie prezesa w mediach i online, jest dziś kluczowym zadaniem. A to wpływa na postrzeganie firmy, zaufanie do niej i nawet na postrzeganie wartości organizacji.

2 minuty

Cykl wywiadów – Rozmowy C-Level

C-level to funkcja zarządzająca w organizacji: chief.   Zapraszamy do nowego cyklu rozmów i wywiadów, w którym poznacie osoby mające ogromne znaczenie w świecie biznesu i życia publicznego. Moimi gośćmi będą dyrektorzy zarządzający oraz członkowie zarządu, którzy codziennie podejmują kluczowe decyzje wpływające na kształtowanie gospodarki i społeczeństwa. Cześć z nich nie zabiega o popularność w social mediach, ale są znani w swoich branżach i środowiskach.

facebook-icon